Základní filosofií firmy STAVEBNÍ PROGRESS a.s. je spolehlivost,  profesionální kvalita,,reálná rychlost realizací a z toho vyplývající spokojenost zákazníka, investora nebo objednatele – tzn. spokojenost obchodního partnera.

Této deklarované filosofii je ve firmě podřizováno absolutně vše. Základní firemní trend je ve skutečné   stavební praxi korunován skutečností, že se  na nás obchodní partneři obracejí opakovaně.

Historicky spadají základy původní činnosti do roku 1992, kdy byly zahájeny montážní a dodavatelské stavební práce ze sendvičových panelů. V tomto období byly v tehdejším Československu stavby sendvičového typu prakticky velmi málo známé. Bylo to období nekonečného přesvědčování zejména projektantů, architektů, investorů a samozřejmě i ostatní stavařské veřejnosti. Avšak i přes tyto počáteční těžkosti se nám tyto moderní stavební systémy podařilo do stavební praxe prosadit a vlastní realizace těchto moderních průmyslových staveb se začala poměrně velmi úspěšně rozbíhat.

V průběhu let 1992 – 93 jsme zrealizovali desítky staveb a v návaznosti na tyto úspěchy bylo rozhodnuto o nákupu výrobního technologického zařízení s cílem zahájení vlastní produkce sendvičových panelů na kontinuální výrobní lince australského systému. Tento záměr se podařil a v dubnu roku 1994 byla zahájena výroba sendvičových panelů pod obchodním názvem TECHPANEL, v té době, první v České republice. Tímto velmi progresivním krokem se podařil podnikatelský záměr, který otevřel naplno vstup do tzv. velkého průmyslového stavebnictví. V průběhu let 1994-96 jsme zrealizovali zhruba 120 staveb velmi významného charakteru.  Tato etapa byla dobou již velmi profesionálního získávání cenných zkušeností a zejména byla obdobím výchovy techniků – profesionálů, obdobím výcviku zkušených šéfmontérů, kvalitních montérů a samozřejmě i všech ostatních potřebných profesí. Základ tzv. lidského potencionálu, z tohoto velmi důležitého období, působí  až do současné doby v prezentované společnosti STAVEBNÍ PROGRESS a.s.

Dlouhodobě získané zkušenosti byly dále prohlubovány v další profesionální stavební činnosti prováděné již od roku 1997 až do současné doby.

V tomto dvacetiletém období firma , zrealizovala průměrně 50 akcí stavebního charakteru ročně . Původní základní činnost, tzn. realizace staveb sendvičového charakteru byla počátkem roku 1999 rozšířena o kompletní dodávky ocelových nosných a pomocných konstrukcí , samozřejmě včetně servisu projekčního, statického, požárního apod. Od roku 2003 jsme zahájili dodávky vyššího dodavatele a následné stavební dodávky generálního dodavatele . Počínaje rokem 2004 je naše celková činnost podřízena systému řízení jakosti ISO 9001. V současné době disponujeme pěti základními profesionálně vycvičenými a vybavenými montážními skupinami včetně dostatečným počtem zkušených techniků, přípravářů atd., spolupracujeme s potřebným počtem obchodně spřátelených firem profesního a bankovního profilu. V souladu se systémem řízení jakosti používáme nejmodernější způsoby montáže, nejmodernější spojovací, kotvící, těsnící, okenní a vratové systémy, systémy střešního a stěnového prosvětlení, dále vlastní klempířské systémy včetně nejprogresivnějších způsobů projekční a technologické přípravy. Společnost disponuje vlastní  nákladní dopravou, jeřáby, montážními plošinami, technologickým strojním vybavením a vlastní výrobou ocelových konstrukcí.

STAVEBNÍ PROGRESS a.s. je držitelem  certifikátů o odborné způsobilosti pro montáž sendvičových panelů od hlavních Evropských výrobců panelů, konkrétně od společnosti KINGSPAN , RUUKKI , ARPANEL a dalších výrobců.