Výrobní hala s administrativou
Realizace – 2017
Fin objem: 3 480 tis. Kč