Montážní a skladovací hala s administrativou
Realizace – 2016
Fin objem: 4 340 tis. Kč