Skladová a výrobní hala
Realizace 2016
Fin. objem: 2 742 tis Kč