Výrobní hala
Realizace 2016
Fin objem 2 449 tis. Kč